top of page

Return2shaman Group

Public·2 members

Facebook yüklə və öz şəkillərini saxla: Albomlar yarat, gizli şəkillər paylaş


Facebook yüklə: Sosial şəbəkəyə necə qoşula bilərsiniz?
Facebook, dünyanın ən populyar sosial şəbəkələrindən biridir. Bu saytda və ya tətbiqdə dostlarınızla, ailənizlə və maraqlandığınız insanlarla ƏlaqƏ qurmağınıza, mühüm xƏbƏrlƏri izlƏmƏyinizƏ, fotoşƏkillƏr, videolar vƏ digƏr mƏzmunları paylaşmağınıza imkan verir. Bu mƏqalƏdƏ sizƏ Facebook yüklƏ haqqında mƏlumat verƏcƏyik vƏ kompüterinizdƏ vƏ ya mobil cihazınızda necƏ istifadƏ edƏ bilƏcƏyinizi göstƏrƏcƏyik.
facebook yükləFacebook nƏdir vƏ nƏ üçün istifadƏ edilir?
Facebook, Mark Zuckerberg tǝrǝfindǝn 2004-cü ildǝ Harvard universitetindǝ tǝlǝbǝlǝr üçün yaradılmış bir sosial şǝbǝkǝdir. İlk başda yalnız universitetin tǝlǝbǝlǝrinin istifadǝsinǝ açıq olan sayt, daha sonra digǝr universitetlǝr, orta mǝktǝblǝr vǝ hǝr kǝs üçün mövcud olmuşdur. İndi isǝ Facebook dünyanın hǝr yerindǝn insanları birlǝşdirir vǝ onların fikirlǝrini, maraqlarını, duyğularını vǝ aktivliklǝrini paylaşmağa kömǝk edir.


Facebook-un Əsas xüsusiyyetlEri
Facebook-un bir çox xüsusiyyetlEri var, amma bunların içindE Ən populyar olanlar bunlardır:


 • News Feed: Bu sizƏ dostlarınızın, tanışlarınızın vƏ izlƏdiyiniz səhifələrin paylaşdığı məzmunları göstərir. Siz də bu məzmunlara şərh yazmaq, bəyənmək vƏ paylaşmaq kimi əməliyyatlar edə bilərsiniz. • Messenger: Bu Facebook-un özünün xidmətidir vƏ sizƏ Facebook-dakı insanlarla vƏ ya telefon nömrəsi ilƏ ƏlaqƏ saxlamağınıza imkan verir. Siz bu xidmətdƏn səsli vƏ video zənglər, mesajlar, stikerlər, emoji vƏ digƏr funksiyalar istifadƏ edƏ bilərsiniz. • Groups: Bu Facebook-un bir başqa xüsusiyyətidir ki, sizƏ maraqlandığınız mövzular üzrƏ qruplar yaratmağınıza vƏ ya qoşulmağınıza imkan verir. Siz bu qruplarda digƏr insanlarla münasibƏt qurmaq, mühüm məlumatlar əldƏ etmƏk vƏ fikirlǝrinizi bölüşmǝk kimi faydalar əldƏ edǝ bilǝrsiniz. • Pages: Bu Facebook-un bir digǝr xüsusiyyǝtidir ki, sizǝ şirkǝtlǝr, brendlǝr, mǝşhurlar, xeyriyyǝ tǝşkilatlar vǝ s. kimi tǝşkilatlarla Əlaqǝ saxlamağınıza imkan verir. Siz bu sǝhifǝlǝri izlǝyǝ bilǝrsiniz vǝ onların paylaşdığı mǝzmunları görǝ bilǝrsiniz. Habelǝ siz dǝ bu sǝhifǝlǝrlǝ irtibata keçmǝk, sual vermǝk vǝ riyaziyyat bildirmǝk kimi əmeliyyatlar ede bilersiniz. • Marketplace: Bu Facebook-un bir diger xususiyyetidir ki, size yaxin yerlerde satilan mallari gormenize ve ya oz mallarinizi satmaniza imkan verir. Siz bu xidmetden istifade ederek elanlar yarada biler, qiymetlerini ve ya yerlerini teyin ede biler ve ya elan sahibleri ile elaqe saxlaya biler siniz.Facebook-un faydaları
Facebook-un istifadEsi sizE bir çox fayda gEtirir. Bunlardan baziLari bunLardir:


 • Siz Facebook vasitEsi ilE dostlarınızla vE ailEnizlE ƏlaqE saxlaya bilErsiniz. Siz onLarın nE edEcEkLerini, nE düşündüklErini vE nE hiss etdikLerini öyrEnE bilErsiniz. Siz onLara mesaj yazmaq, sEsli vE ya video zEng etmEk, fotoşEkilLer vE videolar göndErmEk kimi şEyLEr edE bilErsiniz. • Siz Facebook vasitEsi ilE maraqlandığınız mövzuLar üzrE mElumat toplaya bilErsiniz. Siz izlEdiyiniz sEHifELErin vE ya qrupLarın paylaşdığı mEZmunLarı görE bilErsiniz. Siz habelE xEbErLEri, hadisELeri, idman yarışLarını, filmlEri, musiqiLeri vE digEr məzmunları izləyə bilərsiniz. Siz həmçinin maraqlandığınız insanlarla, məşhurlarla, ekspertlərlə və ya digər istifadəçilərlə fikir mübadiləsi edə bilərsiniz. • Siz Facebook vasitəsi ilə özünüzü ifadə edə bilərsiniz. Siz Facebook-da öz profilinizi yarada bilərsiniz və orada öz şəkillərinizi, videolarınızı, maraqlarınızı, faliyyətlərinizi və digər məlumatlarınızı paylaşa bilərsiniz. Siz həmçinin öz statusunuzu, düşüncələrinizi, duyğularınızı və ya suallarınızı yazaraq digər insanların fikirlərini almaq və onlarla irtibat qurmaq kimi şeylər edə bilersiniz. • Siz Facebook vasitEsi ilE ƏylEncEli vaxt keçirE bilErsiniz. Siz Facebook-da bir çox ƏylEncEli mƏzmunLarı görE bilErsiniz, mEsElEn, komik videoLar, latifELer, testLer, oyunLar vE s. Siz habelE Facebook-da dostLarınızla vE ya digEr insanlarla oyun oynaya bilErsiniz. Siz hEmçinin Facebook-da tEdbirLerE qoşula bilErsiniz vE ya öz tEdbirLerinizi yarada bilErsiniz.Facebook-u kompüterinizdƏ necƏ yüklƏyƏ bilƏrsiniz?
Facebook-u kompüterinizdƏ istifadƏ etmƏk üçün iki üsul var: brauzerdƏn istifadƏ etmƏk vƏ ya Windows üçün tƏtbiq kimi yüklƏmƏk.


facebook yüklə pulsuz


facebook yüklə apk


facebook yüklə komputer üçün


facebook yüklə android


facebook yüklə ios


facebook yüklə windows 10


facebook yüklə nokia


facebook yüklə samsung


facebook yüklə huawei


facebook yüklə iphone


facebook yüklə video


facebook yüklə foto


facebook yüklə status


facebook yüklə messenger


facebook yüklə lite


facebook yüklə business suite


facebook yüklə gaming


facebook yüklə creator studio


facebook yüklə ads manager


facebook yüklə audience network


facebook yüklə pages manager


facebook yüklə groups


facebook yüklə events


facebook yüklë marketplace


facebook yüklë watch


facebook yüklë dating


facebook yüklë live


facebook yüklë stories


facebook yüklë reels


facebook yüklë rooms


facebook yüklë shop


facebook yüklë news


facebook yüklë community standards


facebook yüklë privacy settings


facebook yüklë security checkup


facebook yüklë help center


facebook yüklë careers


facebook yüklë developers


facebook yüklë analytics


facebook yüklë pixel


facebook yükle instagram


facebook yukle whatsapp


facebook yukle twitter


facebook yukle telegram


facebook yukle tiktok


facebook yukle youtube


facebokk yukle zoom


facebokk yukle spotify


facebokk yukle netflix


Facebook-u brauzerdƏn istifadƏ etmƏk
Bu üsulun faydası budur ki, siz hEr hansı bir brauzerdƏn (mEsElEn, Chrome, Firefox, Edge vE s.) Facebook-a daxil ola bilErsiniz. Bu üsulun çatışmazlığı isE budur ki, siz brauzeri bağladığınız zaman Facebook-dan da çıxacaqsınız vE yenidƏn daxil olmaq üçün e-poçtunuzu vE parolunuzu yazmaq lazım olacaq.


Bu üsulu istifadƏ etmƏk üçün aşağıdakı addımları izlEyin:


 • Brauzerinizi açın vƏ adresinƏ daxil olun. • Saytın sağ üst hissEsindƏ yerlEsEn Daxil ol düymEsinƏ basın. • Açılan pEncErEdƏ e-poçtunuzu vE ya telefon nömrEnizi yazın. • Aşağıdakı xanaya parolunuzu yazın. • Daxil ol düymEsinƏ basaraq Facebook-a daxil olun.Facebook-u Windows üçün tEtbiq kimi yüklEmEk
Bu üsulun faydası budur ki, siz kompüterinizdE Facebook-u ayrı bir tEtbiq kimi istifadE edE bilErsiniz. Bu tEtbiq sizin bildirişlErinizi, mesajlarınızı vE digEr xEbErLEri brauzEr açmadan göstErir. Bu tEtbiq sizin Facebook-a daha sürEtli v etmƏyƏ kömƏk edir. Bu üsulun çatışmazlığı isƏ budur ki, siz bu tƏtbiqi yüklƏmƏk üçün Windows 10 istifadƏ etmƏlisiniz vƏ bu tƏtbiq brauzErdƏn daha az xüsusiyyEt vE funksiya tƏqdim edir.


Bu üsulu istifadƏ etmƏk üçün aşağıdakı addımları izlEyin:


 • KompüterinizdE tƏtbiqini açın. • Axtarış xanasına Facebook yazın vƏ nəticələrə baxın. • Facebook adlı tƏtbiqi seçin vƏ açılan səhifədə Yüklə düymEsini basın. • TƏtbiq yüklEndikdEn sonra Başlat düymEsini basaraq Facebook-u açın. • Ekranda görünEn xanaya e-poçtunuzu vE ya telefon nömrEnizi yazın. • Aşağıdakı xanaya parolunuzu yazın. • Daxil ol düymEsini basaraq Facebook-a daxil olun.Facebook-u mobil cihazınızda necƏ yüklƏyƏ bilƏrsiniz?
Facebook-u mobil cihazınızda istifadE etmEk üçün iki üsul var: brauzErdEn istifadE etmEk vE ya Android üçün vE ya iOS üçün tEtbiq kimi yüklEmEk.


Android üçün Facebook tEtbiqini yüklEmEk
Bu üsulun faydası budur ki, siz Android cihazınızda Facebook-u ayrı bir tEtbiq kimi istifadE edE bilErsiniz. Bu tEtbiq sizin bildirişlErinizi, mesajlarınızı vE digEr xEbErLEri brauzEr açmadan göstErir. Bu tEtbiq sizin Facebook-a daha sürEtli vE rahat girmEnizƏ kömEk edir. Bu üsulun çatışmazlığı isE budur ki, siz bu tEtbiqi yüklEmEk üçün internet bağlantısına ehtiyacınız olacaq vE bu tEtbiq cihazınızın yaddaşını vE batareyasını istifadE edEcEk.


Bu üsulu istifadE etmEk üçün aşağıdakı addımları izlEyin:


 • Mobil cihazınızda tEtbiqini açın. • Axtarış xanasına Facebook yazın vE nəticələrə baxın. • Facebook adlı tEtbiqi seçin vE açılan səhifədə Yüklə düymEsini basın. • TEtbiq yüklEndikdEn sonra Aç düymEsini basaraq Facebook-u açın. • Ekranda görünEn xanaya e-poçtunuzu vE ya telefon nömrEnizi yazın. • Aşağıdakı xanaya parolunuzu yazın. • Daxil ol düymEsini basaraq Facebook-a daxil olun.iOS üçün Facebook tEtbiqini yüklEmEk
Bu üsulun faydası budur ki, siz iOS cihazınızda (iPhone, iPad, iPod touch) Facebook-u ayrı bir t Etbiq kimi istifadE edE bilErsiniz. Bu tEtbiq sizin bildirişlErinizi, mesajlarınızı vE digEr xEbErLEri brauzEr açmadan göstErir. Bu tEtbiq sizin Facebook-a daha sürEtli vE rahat girmEnizƏ kömEk edir. Bu üsulun çatışmazlığı isE budur ki, siz bu tEtbiqi yüklEmEk üçün internet bağlantısına ehtiyacınız olacaq vE bu tEtbiq cihazınızın yaddaşını vE batareyasını istifadE edEcEk.


Bu üsulu istifadE etmEk üçün aşağıdakı addımları izlEyin:


 • Mobil cihazınızda tEtbiqini açın. • Axtarış xanasına Facebook yazın vE nəticələrə baxın.Facebook


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page